Wszystkie kolekcje
Poznaj Calamari
Najważniejsze funkcje Calamari
Najważniejsze funkcje Calamari
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Calamari oferuje 3 moduły:

 • Calamari Nieobecności - narzędzie, które pozwala zarządzać urlopem wypoczynkowym i innymi wnioskami o nieobecność oraz pracą zdalną

 • Calamari Czas Pracy - automatyzuje ewidencję czasu pracy skupiając się na prostocie oznaczania czasu pracy i raportowania

 • Calamari Pracownicy - narzędzie, które pozwala przechowywać wszystkie niezbędne dokumenty i dane pracownicze w jednym dobrze zorganizowanym i bezpiecznym miejscu

Poniżej znajduje się lista głównych funkcjonalności systemu, dzięki którym można swobodnie zarządzać różnymi procesami w firmie:

 • Międzynarodowy - interfejs Calamari dostępny jest w 5 wersjach językowych: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim oraz hiszpańskim. System wspiera firmy międzynarodowe, ponieważ pozwala na konfigurację kalendarzy świąt państwowych dla różnych lokalizacji oraz różnych zasad dotyczących nieobecności

 • Intuicyjny - Calamari to intuicyjne narzędzie z przejrzystą nawigacją, łatwym dostępem do funkcji i czytelnym układem strony/aplikacji co pozwala uniknąć potrzeby dodatkowych szkoleń dla pracowników

 • Dostępny - aplikacja jest dostępna i funkcjonalna na różnych urządzeniach (przeglądarka internetowa, urządzenia mobilne, tablety).

 • Aplikacja mobilna - aplikacja Calamari jest dostępna na urządzeniach z systemem iOS i Android i umożliwia pracownikom wygodną obsługę wszystkich funkcjonalności systemu w zakresie wszystkich 3 modułów. Dodatkowo aplikacja może śledzić lokalizację GPS miejsca, w którym pracownik rozpoczyna i kończy pracę (moduł Calamari Czas Pracy)

 • Powiadomienia - Calamari pozwala na włączenie powiadomień wysyłanych na e-mail, smartfon, Slack oraz MS Teams o wnioskach, obecności jak również powiadomień dotyczących wszystkich/wybranych osób dotyczących ich zaplanowanych nieobecności, urodzin, rocznica zatrudnienia, świętach publicznych, spóźnieniach i innych nieprawidłowościach

Poniżej funkcjonalności dostępne w ramach wybranego modułu/funkcjonalności:

Calamari Nieobecności

Calamari Czas Pracy

 • Oznaczanie wejścia i wyjścia z pracy - pozwala na zarządzanie czasem pracy całej firmy wraz z różnymi opcjami przerw i projektów

 • Terminale/Metody - różne sposoby oznaczania czasu pracy, a także możliwość ograniczania konkretnych metod do poszczególnych osób lub zespołów (zegar w przeglądarce webowej, aplikacji mobilnej Calamari, aplikacji Calamari w Slack i MS Teams, kody QR drukowane lub generowane w aplikacji mobilnej Calamari, iBeacon, API)

 • Kody QR - wydrukuj i rozdaj pracownikom ich kody QR. Następnie zainstaluj aplikację Calamari Kiosk i zamień swój telefon bądź tablet w nowoczesny czytnik RCP. Zainstaluj urządzenie przy wejściu do firmy, by każdy pracownik mógł zeskanować swój kod QR i rozpocząć bądź zakończyć dzień pracy

 • iBeacon - pozwala na wykorzystanie technologii iBeacon do automatycznego rozpoczynania i kończenia pracy. Ta metoda nie wymaga żadnej akcji ze strony pracownika, z wyjątkiem posiadania telefonu komórkowego z zainstalowaną aplikacją mobilną Calamari i odpowiednimi uprawnieniami/ustawieniami

 • Obecność - możliwość tworzenia listy obecności

 • Ręczna edycja ewidencji - pozwala na aktualizowanie bądź edytowanie przepracowanego czasu pracy wysyłając powiadomienie do akceptacji do menadżerów

 • Projekty - Calamari pozwala dodawać projekty i przypisywać do nich pracowników, aby śledzić ile czasu spędzili nad poszczególnymi projektami lub zadaniami

 • Święta - Calamari pozwala na tworzenie różnych kalendarzy świąt i przydzielanie ich do konkretnych pracowników

 • Ewidencja - pozwala na automatyczne zliczanie godzin pracy i wgląd pracowników do swojej ewidencji czasu pracy

 • Przypomnienia o rozpoczęciu i zakończeniu pracy - pozwala na włączenie powiadomień i otrzymywanie przypomnień o planowanym rozpoczęciu i zakończeniu dnia pracy

 • Śledzenia czasu pracy przez GPS - pozwala na zapisywanie lokalizacji, z której rozpoczyna się czas pracy przy użyciu aplikacji mobilnej Calamari na telefonie pracownika

Calamari Pracownicy

 • Dokumenty - pozwala tworzyć foldery z dokumentami wraz z odpowiednimi ustawieniami dostępności dla administratorów, menedżerów i pracowników

 • Dokumenty pracowników można dodawać w 4 statusach: kompletny dokument do umieszczenia w teczce pracownika, dokument, który wymaga uzupełnienia lub podpisu pracownika, przesłać prośbę o dokument lub przesłać dokument do zapoznania się

 • Praca ze mną - to przestrzeń, w ramach której pracownicy mogą podzielić się swoją rolą w firmie, wskazówkami na temat tego, jak z nimi współpracować, kontaktować się, co wspiera współpracę i zapobiega potencjalnym konfliktom i niezrozumieniu pomiędzy członkami zespołu

 • Pola pracowników - to możliwość dodawania własnych pól/sekcji i grup danych pracowniczych co pozwala dostosować bazę danych do unikalnych potrzeb organizacji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?