Jak przypisać pracownika do procesu akceptacji?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Calamari istnieją dwa sposoby przypisania pracownika do procesu akceptacji:

  • W konfiguracji procesu akceptacji

Przejdź do KonfiguracjaProcesy akceptacji → wybierz proces akceptacji → Dodaj pracownika → Zastosuj → Zapisz

  • W profilu pracownika

1) Przejdź do Konfiguracja Ludzie →wybierz pracownika z listy → kliknij "Edytuj" w sekcji Struktura organizacyjna

2) Następnie w polu "Proces akceptacji" wybierz właściwy proces zatwierdzania → Zapisz zmiany.


Sprawdź także:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?