Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Ogólna konfiguracja konta
Jak zmienić ustawienia daty, czasu i języka dla całej organizacji?
Jak zmienić ustawienia daty, czasu i języka dla całej organizacji?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Domyślne ustawienia daty, czasu i języka dla całej organizacji

Administrator może ustawić domyślną datę, czas i język dla całej firmy w panelu Konfiguracja Ustawienia konta:


Administrator może również zmienić ustawienia daty, czasu i języka dla wybranego pracownika

Jeśli chcesz (jako Administrator) zmienić format daty i czasu lub język dla wybranego pracownika:

  1. Przejdź do KonfiguracjaLudzie

  2. Wybierz pracownika z listy → kliknij

  3. Kliknij symbol trzech kropek

  4. Kliknij ustawienia profilu, wprowadź zmiany i kliknij Zapisz


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?