Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Zarządzanie pracownikami w systemie
Jak zmienić ustawienia daty, czasu i języka dla całej organizacji?
Jak zmienić ustawienia daty, czasu i języka dla całej organizacji?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Domyślne ustawienia daty, czasu i języka dla całej organizacji

Administrator może ustawić domyślną datę, czas i język dla całej firmy w panelu Konfiguracja Ustawienia konta:


Administrator może również zmienić ustawienia daty, czasu i języka dla wybranego pracownika

Jeśli chcesz (jako Administrator) zmienić format daty i czasu lub język dla wybranego pracownika:

  1. Przejdź do KonfiguracjaLudzie.

  2. Wybierz pracownika z listy → Edytuj.

  3. Kliknij zakładkę Preferencje.

  4. Zaznacz opcję Nadpisz ustawienia firmy, wprowadź zmiany i kliknij Zapisz.


Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?