Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Core HR
Krótki przewodnik po module Pracownicy
Krótki przewodnik po module Pracownicy

W tym artykule dowiesz się jakie możliwości oferuje katalog pracowników w module Core HR.

Agata Skowrońska avatar
Napisane przez Agata Skowrońska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł Calamari Pracownicy umożliwia tworzenie oraz łatwy dostęp do profilu pracownika z jego danymi kontaktowymi oraz podstawowymi informacjami o przynależności w strukturze organizacyjnej.

Managerowie dodatkowo mogą sprawdzić szczegóły nieobecności, limity absencji i dokumenty pracownika.

Administratorom natomiast ułatwia konfigurację profilu pracownika w systemie, włącznie z edycją limitów, przynależnością do zespołów, formą zatrudnienia, oraz innymi elementami konfiguracyjnymi.

Administratorzy

Zakładka Ludzie umożliwia administratorom dodawanie użytkowników oraz zmianę ich ustawień konfiguracyjnych, a także sprawdzenie szczegółów profilu pracownika.

Bezpośrednio z zakładki Ludzie, administrator może:

 • dodawać nowych użytkowników do konta Calamari:

 • dodawać użytkowników z wykorzystaniem funkcji importu danych z pliku CSV lub zewnętrznych, zintegrowanych aplikacji (np. Google, Slack, Microsoft 365, Jira, itd.):

 • zaprosić użytkowników do korzystania z Calamari:

Indywidualnie dla każdego użytkownika, administrator może wykonać takie czynności jak:

 • zaproś do korzystania z aplikacji,

 • archiwizuj,

 • ustawienia powiadomień,

 • zmień dostępność limitów,

 • reset hasła,

 • ustawienia profilu.

Pola w menu pracownika po lewej stronie umożliwiają takie czynności jak:

 • wgląd i edycja podstawowych danych o pracowniku, takich jak dane osobowe, struktura organizacyjna, forma zatrudnienia,

 • możliwość wglądu i edycji w dane dotyczące osób kontaktowych w nagłych przypadkach, dane kontaktowe i adres,

 • dostęp do dokumentów przypisanych do pracownika oraz zarządzanie nimi,

 • wgląd do limitów oraz szczegóły naliczeń dostępnych absencji,

 • edycja limitów urlopowych,

 • podgląd szczegółów złożonych wniosków:

Administratorzy mogą zweryfikować również listę pracowników sortując po aktywnych, zarchiwizowanych, bądź wszystkich:

Managerowie

Managerowie z użyciem zakładki Ludzie, mogą mieć wgląd do profili członków swoich zespołów wraz z wszystkimi szczegółami, bez możliwości edycji tych danych.

Pola w menu pracownika po lewej stronie umożliwiają takie czynności jak:

 • wgląd do podstawowych danych o pracowniku, takich jak dane osobowe, struktura organizacyjna,

 • możliwość wglądu w dane kontaktowe (e-mail i telefon służbowy),

 • dostęp do dokumentów przypisanych do pracownika oraz zarządzanie nimi (poziom dostępu w zależności od uprawnień nadanych przez administratora),

 • wgląd do limitów oraz szczegóły naliczeń dostępnych absencji,

 • podgląd szczegółów złożonych wniosków:

Pracownik

W zakładce Ludzie regularny użytkownik będzie miał dostęp tylko do danych kontaktowych, oraz podstawowych informacji o przynależności w strukturze organizacyjnej pozostałych użytkowników.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?