Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Zarządzanie pracownikami w systemie
Co zrobić, gdy pracownik zmienia plan pracy (siatkę godzin), rodzaj umowy lub czas pracy?
Co zrobić, gdy pracownik zmienia plan pracy (siatkę godzin), rodzaj umowy lub czas pracy?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeżeli pracownik zmienia typ umowy, np. z "pełny etat" na "pół etatu" lub zmienia godziny swojej pracy, zastosuj poniższą instrukcję:

1. Sprawdź bieżący profil pracownika i:

  • Wyeksportuj przyszłe zaakceptowane lub oczekujące na zatwierdzenie wnioski (Raporty → Wnioski)

  • Wyeksportuj informacje o limitach, które należy przenieść do nowego profilu (Raporty → Limity).

2. Zarchiwizuj profil → instrukcja

3. Dodaj nowy profil i kolejno:

  • Dostosuj odpowiedni limit urlopu, biorąc pod uwagę limit z poprzedniego profilu i limit powiązany z nowym harmonogramem pracy/umową za pomocą manualnej edycji limitów

  • Zaimportuj lub dodaj przyszłe i zaakceptowane/oczekujące na zatwierdzenie wnioski

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?