Jak zarchiwizować pracownika?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby zarchiwizować profil pracownika należy przejść do Konfiguracja → Ludzie → wybierz pracownika, a następnie:

  1. Dodaj datę zwolnienia w zakładce Podstawowe w profilu pracownika.

  2. Anuluj (usuń) wszystkie przyszłe wnioski o nieobecność po tej dacie w zakładce Wnioski.

  3. Kliknij przycisk Archiwizuj.

Czy wiesz, że?

Zarchiwizowane dane pracowników będą dostępne w raportach oraz w zakładce Zarchiwizowani. Aby wygenerować raport dla zarchiwizowanego pracownika, po prostu zacznij wpisywać jego nazwisko w polu wyboru:

Jak całkowicie usunąć pracownika?

Gdy zarchiwizujesz pracownika i nie chcesz przechowywać jego danych na swoim koncie, możesz chcieć usunąć pracownika na zawsze. W takim przypadku wykonaj poniższe czynności:

  1. Przejdź do panelu Konfiguracja → Ludzie → zmień widok z Aktywni → na Zarchiwizowani.

  2. Wybierz pracownika i kliknij Usuń.

  3. Potwierdź swój wybór.

Ważne!

Po całkowitym usunięciu użytkownika nie będzie możliwości przywrócenia danych. Upewnij się, że nie będziesz już potrzebować danych. Dodatkowo za zarchiwizowanych i dostęp do ich danych nie pobierana jest opłata, a na ich miejsce można dodać nowe profile.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?