Jak ręcznie edytować limity pracownika?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Wybierz pracownika:

  • Przejdź do Konfiguracja → Ludzie

  • Wybierz pracownika i kliknij „Edycja limitów”.

  • Wybierz rodzaj nieobecności.

  • Kliknij "+ Zmień dostępność"

Edytowanie limitów

  • Podaj liczbę dni, które chcesz dodać, dzień na który przypada ta zmiana oraz jej powód.

  • Kliknij „Zapisz”.

Korekty ujemne

Pamiętaj, że możesz dostosować limity za pomocą wartości dodatnich lub ujemnych. Aby odliczyć kilka dni, przed liczbą należy wybrać minus (-).

Usuwanie zmian limitów

Aby usunąć dostosowaną liczbę dni, możesz użyć przycisku „Usuń”.

Zmiana limitów absencji dla wielu pracowników:

Jeśli chcesz zaimportować limity dla wielu pracowników jednocześnie, skorzystaj z importu balansów z pliku. Sprawdź szczegóły tutaj:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?