Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeDla Administratorów Zarządzanie nadgodzinami
Przydzielanie godzin do odbioru po zamknięciu okresu rozliczeniowego
Przydzielanie godzin do odbioru po zamknięciu okresu rozliczeniowego
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ten scenariusz opisuje odbiór nadgodzinach wypracowanych, ale nieodebranych w obecnym okresie rozliczeniowym. W ramach tego scenariusza, pracownicy mogą zarówno odbierać nadgodziny w obecnym okresie rozliczeniowym, jak i w kolejnym.

Sprawdź jakie są opcje zarządzania nadgodzinami w ramach okresu rozliczeniowego:

Jeśli po zamknięciu okresu rozliczeniowego pracownicy mogą odebrać nadgodziny w kolejnym okresie rozliczeniowym, skorzystaj z dedykowanego typu absencji: 'Odbiór nadgodzin z poprzedniego okresu'

1. Konfiguracja

Należy stworzyć odpowiednią konfigurację typu absencji 'Odbiór nadgodzin z poprzedniego okresu'.

  • Pamiętaj, żeby w polu 'Traktuj jako' zaznaczyć opcję 'Nieobecność'.

  • Rozliczanie urlopu powinno być ustawione w godzinach

W zakładce Przydzielanie ustaw wymiar jako 'Limitowany' i ustaw jednorazowe naliczenie 0 h.

W zakładce Zgłaszanie:

  • 'Odbiór nadgodzin z poprzedniego okresu' powinien być skonfigurowany w dniach roboczych

  • Sugerujemy ustawienie minimalnej długości wniosku na 15 min

W zakładce Pola i widoczność (opcjonalnie):

  • Możesz ustawić pole Powód nieobecności jako wymagane oraz dostosować jego widoczność na kalendarzu:

Wskazówka:

Pamiętaj, że (opcjonalnie) możesz ustawić alternatywny przebieg akceptacji np. automatyczna akceptacja tego typu zgłoszeń. Instrukcja znajduje się pod tym linkiem.

2. Zamknięcie okresu rozliczeniowego i przydzielenie nadgodzin

Po zamknięciu okresu rozliczeniowego, jako Administrator systemu, możesz przydzielić pracownikom godziny do odbioru. Są na to dwa sposoby:

  • ręczne przydzielanie godzin do odbioru korzystając z opcji 'Edytuj limity'

  • import limitów dla wielu pracowników korzystając z pliku do importu

3. Perspektywa pracownika

Pracownik może sprawdzić swoją dostępność godzin do odbioru z poprzedniego okresu w ramach zakładki Dostępność:

4. Perspektywa menadżera/administratora

Szczegóły dotyczące odbioru oraz przydzielonych limitów, można sprawdzić korzystając z raportu Limity. Należy wybrać odpowiedni typ absencji w ramach filtrowania.

Administrator może też zweryfikować historię wprowadzonych limitów do odbioru przechodząc do zakładki KonfiguracjaLudzie → wybierz pracownika → zakładka Zmiany limitów absencji:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?