Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Import danych
Jak zaimportować zmiany limitów absencji do Calamari?
Jak zaimportować zmiany limitów absencji do Calamari?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

⚠️ Ważne

Pamiętaj, że liczba godzin/dni wpisana do pliku zostanie dostosowana do uprawnień naliczanych automatycznie przez system. Na przykład, jeśli wpiszesz 6 dni w pliku w kolumnie C, doda to 6 dni do liczby dostępnych dni u danego pracownika. Jeśli postawisz minus (-) przed liczbą, odliczy to podaną wartość od aktualnej liczby dostępnych dni.

Instrukcja:

1. Pobierz i wypełnij plik szablonu.

 • Email - W tej kolumnie wpisz adres e-mail pracownika, którego salda chcesz zaimportować

 • Typ absencji - Dodaj nazwę typu nieobecności. System nie zaakceptuje importu, jeśli nazwa w pliku jest inna niż w Calamari. Możesz skopiować nazwę ze swojego konta (konfiguracja → rodzaje nieobecności).

 • Limit (dni/godziny) - Wypełnij tę kolumnę wartościami, które chciałbyś dostosować

 • Stan na dzień (data) - Zdefiniuj datę, od której saldo będzie aktywne

 • Komentarz - W tej kolumnie możesz dodać dodatkowe informacje związane z importem konkretnej wartości

💡 Przed zapisaniem pliku upewnij się, że:

 • Nazwy typów nieobecności są takie same w pliku i w Twoim koncie Calamari (możesz je sprawdzić tutaj).

 • Dzień (data), na który przypadają zmiany ma następujący format: RRRR-MM-DD(Rok-Miesiąc-Dzień).

 • Na końcu każdej linii nie ma pustych miejsc (spacji).

 • Jeżeli wartość balansu do importu jest ułamkiem, to powinna być wpisana jako wartość z kropką, a nie przecinkiem → np. 2.5 zamiast 2,5

 • Zawartośc pliku jest sformatowana jako tekst.

 • Przy zapisywaniu pliku separator ciągu tekstowego (string delimiter) jest jest ustawiony jako → " (cudzysłów) oraz, że separator pól (field delimiter) jest ustawiony jako → , (przecinek)

2. Zapisz plik w formacie CSV.

Ważne: Jeśli spróbujesz przesłać plik w formacie .xls (format Excel) - system go nie zaakceptuje.

3. Wgraj plik do Calamari

Zaloguj się do Calamari → wejdź w KonfiguracjaImportZmiany limitów nieobecności→ Wyślij plik :)


Uwaga! Jeśli potrzebujesz wsparcia w imporcie danych, z przyjemnością Ci pomożemy. Po przygotowaniu danych, przejdź do:

Konfiguracja → Import → Import danych przez dział wsparcia klienta → Przekaż pliki & skontaktuj się z nami z informacją, że dane czekają na import.

Zobacz też:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?