Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Ogólna konfiguracja konta
Jak skonfigurować automatyczne zatwierdzanie wniosków?
Jak skonfigurować automatyczne zatwierdzanie wniosków?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Automatyczne zatwierdzanie wniosków możemy ustawić na dwóch poziomach:

  • automatyczne zatwierdzanie wszystkich wniosków pracowników

W tym celu tworzymy proces akceptacji z automatycznym zatwierdzaniem wszystkich wniosków urlopowych:

Konfiguracja → Procesy akceptacji→Podstawowy proces akceptacji→Automatyczna akceptacja→ Zapisz:

  • automatyczne zatwierdzanie tylko dla wybranego rodzaju zgłoszenia, np. pracy zdalnej

Aby wnioski urlopowe danego typu absencji były akceptowane automatycznie tworzymy alternatywny przebieg akceptacji:

Konfiguracja→Procesy akceptacji→Podstawowy proces akceptacji→Dodaj przypadek→Praca zdalna→Automatyczna akceptacja→ Zapisz:

W identyczny sposób możemy tworzyć alternatywne ścieżki akceptacji w odniesieniu do różnych typów absencji.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?