Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Zarządzanie nadgodzinami
Deklaracja pracy w nadgodzinach oraz odbiór nadgodzin
Deklaracja pracy w nadgodzinach oraz odbiór nadgodzin
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ten scenariusz zakłada deklarowanie pracy w nadgodzinach oraz odbioru nadgodzin poprzez wnioskowanie i akceptację zgłoszeń.

Konfiguracja

Należy stworzyć odpowiednią konfigurację typów absencji:

A) Praca w nadgodzinach

B) oraz Odbiór nadgodzin

  • Pamiętaj, żeby zaznaczyć opcję Praca poza biurem w polu 'Traktuj jako' - dzięki temu zgłoszenia nie będą miały wpływu na wymiar pracy.

  • Rozliczanie urlopu powinno być ustawione w godzinach

W zakładce Przydzielanie w obu przypadkach ustaw wymiar jako Nieokreślony:

W zakładce Zgłaszanie:

  • Dla 'Pracy w nadgodzinach' ustaw, aby system brał pod uwagę dni kalendarzowe

  • Z kolei, typ 'Odbiór nadgodzin' będzie skonfigurowany w dniach roboczych

  • Sugerujemy ustawienie minimalnej długości wniosku na 15 min w obu przypadkach

W zakładce Pola i widoczność (opcjonalnie) można ustawić pole Powód nieobecności jako wymagane oraz dostosować jego widoczność na kalendarzu:

Wskazówka:

Pamiętaj, że (opcjonalnie) możesz ustawić alternatywny przebieg akceptacji, np. automatyczna akceptacja tego typu zgłoszeń. Instrukcja znajduje się pod tym linkiem.

Zgłaszanie

W zakładce Wnioskuj, pracownicy będą mogli deklarować pracę w nadgodzinach oraz ich odbiór w ramach obecnego okresu rozliczeniowego.

W zakładce Zgłoszenia pracownik może samodzielnie sprawdzić liczbę zaakceptowanych nadgodzin (Praca w nadgodzinach) oraz tych godzin, które odebrał w obecnym okresie rozliczeniowym (Odbiór nadgodzin).

Przykład: Mamy 15 lipca 2022 roku. Okresem rozliczeniowym w firmie jest miesiąc. Pracownik chciałby zweryfikować ilość zaakceptowanych nadgodzin oraz godzin, które do tej pory odebrał.

W zakładce Zgłoszenia, pracownik powinien wybrać odpowiednie filtry:

Zarządzanie

1. Perspektywa osoby akceptującej podczas akceptacji 'Odbioru nadgodzin'

Stan zaakceptowanej pracy w nadgodzinach oraz stan odebranych nadgodzin do tej pory, menadżer może sprawdzić na wiele sposobów:

a) Raporty → Wnioski → filtrujemy odpowiednio raport wybierając pracownika, typy absencji, zakres dat równy okresowi rozliczeniowemu

Przykład:

b) Raporty → Rozliczenia → filtrujemy odpowiednio raport wybierając pracownika, typy absencji, zakres dat równy okresowi rozliczeniowemu

Przykład:

c) Raporty → Szczegóły czasu pracy → filtrujemy odpowiednio raport wybierając pracownika, typy absencji, planowany czas pracy, praca ponad plan, zakres dat równy okresowi rozliczeniowemu

Przykład:

2. Perspektywa menadżera/admina przy zamykaniu okresu rozliczeniowego

Przy zamykaniu okresu rozliczeniowego, sugerujemy weryfikować dane korzystając z raportu Szczegóły czasu pracy. Na tym raporcie można w jednym miejscu sprawdzić podsumowanie:

  • zaakceptowanej pracy w nadgodzinach

  • odebranych nadgodzin w okresie rozliczeniowym

  • faktycznego bilansu przepracowanego czasu

Przykład:

Jeżeli Twoja firma pozwala na odbiór nadgodzin w następnym okresie rozliczeniowym, zajrzyj do tego artykułu:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?