Elastyczne zarządzanie nadgodzinami
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Ten scenariusz pozwala elastycznie zarządzać nadgodzinami. Pracownik weryfikuje swoją ewidencję czasu pracy oraz bilans w wybranym okresie czasowym i sprawdza stan nadgodzin. Opcjonalnie pracownicy mogą oznaczać na kalendarzu swoją nieobecność wynikającą z odbierania nadgodzin.

Perspektywa pracownika

Pracownicy mogą sprawdzać stan nadgodzin w zakładce Ewidencja (moduł Czas Pracy) oraz opcjonalnie oznaczać nieobecności korzystając z opcji Wnioskuj w ramach obecnego okresu rozliczeniowego (moduł Nieobecności).

Przykład: Mamy 19 sierpnia 2022. Pracownik chciałby sprawdzić swoją ewidencję pod kątem nadgodzin. Przechodzi do panelu Ewidencja i sprawdza swój bilans czasu pracy od początku miesiąca do dzisiaj:

W podsumowaniu po prawej stronie pracownik widzi, że wypracował ponad 1 godzinę nadgodzin.

W kolejnym kroku pracownik może oznaczyć odbiór nadgodzin w zakładce Wnioskuj:

Jeśli chcesz, aby pracownicy korzystali z tej opcji i oznaczali kiedy nie będzie ich w pracy w związku z odbiorem nadgodzin, sprawdź poniższe szczegóły dotyczące ustawień typu absencji.

Konfiguracja

Należy stworzyć odpowiednią konfigurację zgłoszeń: 'Odbiór nadgodzin'.

  • Pamiętaj, żeby w polu 'Traktuj jako' zaznaczyć opcję 'Praca poza biurem' - dzięki temu zgłoszenia nie będą miały wpływu na wymiar pracy.

  • Rozliczanie urlopu powinno być ustawione w godzinach

W zakładce Przydzielanie:

  • Ustaw wymiar jako Nieokreślony

W zakładce Zgłaszanie:

  • 'Odbiór nadgodzin' będzie skonfigurowany w dniach roboczych

  • Sugerujemy ustawienie minimalnej długości wniosku na 15 min

W zakładce Pola i widoczność (opcjonalnie):

  • Możesz ustawić pole Powód jako wymagane oraz dostosować jego widoczność na kalendarzu:

Wskazówka:

Pamiętaj, że (opcjonalnie) możesz ustawić alternatywny przebieg akceptacji, np. automatyczna akceptacja tego typu zgłoszeń. Instrukcja znajduje się pod tym linkiem.

Zarządzanie - perspektywa menadżera i administratora

Menadżer/administrator podsumowując okres rozliczeniowy sprawdza raport Czas pracy pod kątem zgodności bilansu czasu pracy (kolumna Bilans):

Jeżeli Twoja firma pozwala na odbiór nadgodzin w następnym okresie rozliczeniowym, zajrzyj do tego artykułu:
Przydzielanie godzin do odbioru po zamknięciu okresu rozliczeniowego

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?