Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Moduł Nieobecności
Jak ustawić odbiór za święto w sobotę?
Jak ustawić odbiór za święto w sobotę?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W przypadku pracowników na umowę o pracę pracodawca jest zobligowany do udostępnienia dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. W Calamari mamy do tego specjalnie przygotowany typ nieobecności "Odbiór za święto".

Dodanie typu absencji (jeśli taki typ absencji nie jest dostępny na Waszym koncie):

W pierwszym kroku należy dodać typ nieobecności o odpowiedniej nazwie np. Odbiór za święto. Rekomendujemy, aby był dostępny tylko dla pracowników na umowę o pracę, oraz aby reguły naliczania nie przydzielały limitów automatycznie.

Dodawanie dnia do odbioru wybranemu pracownikowi

Aby przydzielić dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy:

1. Przejdź do zakładki Konfiguracja → Ludzie → Wybierz osobę z listy (możesz też wyszukać pracownika po kliknięciu w prawym górnym rogu na lupę)

2. Przejdź do sekcji Edycja limitów

3. Wybierz typ absencji Odbiór za święto oraz rok 2023

4. Po kliknięciu 'Zmień dostępność', wpisz 1 dzień, wybierz dzień od którego pracownicy mogą odebrać dzień wolny, dodaj powód wprowadzenia ręcznej edycji i Zapisz.

W takim przypadku dzień będzie mógł być odebrany po wystąpieniu święta od daty na którą dodamy dodatkowy dzień.

Na powyższym zrzucie ekranu, dodajemy dzień do odbioru na 1 listopada - to oznacza, że pracownicy będą mogli odebrać 1 dzień w terminach od 1 listopada.

Uwaga - tuż po dodaniu 1 dnia do dostępności można już zawnioskować na listopad.

Dodawanie dnia do odbioru większej liczbie pracowników

W przypadku większej liczby pracowników do edycji limitów (dodania dnia do odbioru) rekomendujemy wykorzystanie importu limitów:

 1. przygotowujemy plik
  Wzór pliku znajdziesz na swoim koncie tutaj (konfiguracja → import → zmiany limitów absencji)

  Wzór uzupełnij według poniższych wskazówek:

  • Kolumna email - wpisz adresy mailowe pracowników, którym chcesz zaimportować dzień do odbioru. Adresy mailowe możesz skopiować z raportu Ludzie dostępnego w Calamari (raporty → pracownicy).

  • Kolumna typ absencji - W tej kolumnie wpisz dokładną nazwę absencji, którą istnieje na Twoim koncie (konfiguracja → typy nieobecności)

  • Kolumna Limit (dni/godziny) - dodaj liczbę dni, którą chcesz dodać do puli odbiór za święto

  • Kolumna Stan na dzień (data) - Określ dzień od którego pracownicy mogą odebrać dzień wolny

   *Uwaga - tuż po dodaniu 1 dnia do dostępności można już zawnioskować na listopad.

  • Kolumna komentarz (opcjonalny) - możesz dodać dodatkowe informacje, na przykład którego święta dotyczy import

Warto pamiętać aby importować limity na odpowiednią datę - rekomendujemy datę wystąpienia święta wtedy pracownik będzie mógł odebrać dzień po tej dacie.

Przykłady:

 • Jeśli pracownicy mogą odebrać dzień wolny za 11 listopada, dopiero po 11 listopada, sugerujemy dodanie dnia na dzień 11 listopada.

 • Jeśli pracownicy mogą odebrać dzień wolny za 11 listopada, od 1 listopada, sugerujemy dodanie dnia na dzień 1 listopada.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?