Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Moduł Nieobecności
Zmiany w kodeksie pracy od kwietnia 2023. Instrukcja jak skonfigurować nowe typy urlopów i pracę zdalną okazjonalną.
Zmiany w kodeksie pracy od kwietnia 2023. Instrukcja jak skonfigurować nowe typy urlopów i pracę zdalną okazjonalną.

Z tego artykułu dowiesz sięjak skonfigurować nowe typu urlopów oraz pracę zdalną okazjonalną po zmianach w KP.

Kasia Dobrzańska avatar
Napisane przez Kasia Dobrzańska
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Nowe rodzaje urlopów, które pojawiły się w Kodeksie Pracy można w prosty sposób dodać do listy absencji na koncie w Calamari.

Administrator, w panelu KonfiguracjaTypy absencjiDodaj może skonfigurować nowe rodzaje wniosków. Poniżej pomocne screeny jak skonfigurować naliczanie:

Urlop opiekuńczy (5 dni rocznie):

Urlop z tytułu siły wyższej (2 dni lub 16 godzin rocznie):

Konfigurujemy w podobny sposób, z tym, że polu Ogólne wybieramy rozliczanie urlopu w dniach lub w godzinach:

Przydzielanie konfigurujemy jako 16 godzin lub 2 dni.

Praca zdalna okazjonalna (24 dni rocznie):

Konfigurujemy w podobny sposób, z tym, że polu ogólne definiujemy zgłoszenie jako pracę poza biurem i rozliczanie wniosku w dniach:

Kolejno w zakładce przydzielanie określamy limit 24 dni rocznie i start działania reguły na 1 stycznia 2023:

W przypadku dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami → [email protected]

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?