Jak skonfigurować proces akceptacji?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Proces akceptacji to miejsce, gdzie określamy kto akceptuje wnioski.

W pierwszym kroku dodajemy proces akceptacji w panelu Konfiguracja --> Procesy akceptacji --> Dodaj :

W kolejnym kroku dodajemy pracowników, którzy będą przypisani pod dany proces:

W ostatnim kroku konfigurujemy ścieżkę akceptacji (poniżej instrukcja):

Jeśli akceptacja wniosków ma się odbywać wg schematu (nie automatyczna) to określamy :

  1. Kroki akceptacji - ta funkcja odpowiada za określenie kroków zatwierdzenia. Możemy dodać jeden lub kilka kroków akceptacji, w każdym z nich określić jednego lub wielu zatwierdzających (jeśli jest wielu na jednym kroku to wystarczy akceptacja jednego z nich). Akceptującym może być:

2. Akceptacja przez zastępującego - ta opcja umożliwia zatwierdzanie wniosków przez osobą zastępującą menadżera podczas jego nieobecności (menadżer określa zastępującego w swoim wniosku o nieobecność). Pod nieobecność menadżera Calamari automatycznie prześle wniosek do akceptacji zastępującego.

3. Powiadomienie po ostatecznej akceptacji - tutaj możemy dodać dowolną osobę lub zespół który zostanie powiadomiony mailowo o zaakceptowanym wniosku.

4. Dodaj przypadek - tutaj możemy zdefiniować zupełnie inny przebieg akceptacji (punkty 1-3 ) w odniesieniu do rodzaju zgłaszanego wniosku, np. automatyczną akceptację wniosków o pracę zdalną.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?