Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Ogólna konfiguracja konta
Jak skonfigurować kilkustopniową akceptację wniosków?
Jak skonfigurować kilkustopniową akceptację wniosków?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Kroki akceptacji określamy w procesie akceptacji w panelu Konfiguracja --> Procesy akceptacji --> Edytuj:

Kolejno w sekcji Definicja procesu akceptacji określamy dokładną ścieżkę akceptacji.

Jeśli w typie procesu akceptacji zaznaczymy Zdefiniowany proces akceptacji (nie akceptację automatyczną) to poniżej określamy Kroki akceptacji:

Jak widać na powyższym screenie kolejne kroki akceptacji lub osoby akceptujące dodajemy za pomocą plusa (+).

Możemy dodać jeden lub kilka kroków akceptacji, w każdym z nich określić jednego lub wielu zatwierdzających. Jeśli na jednym kroku akceptacji jest kilku zatwierdzających to wystarczy akceptacja jednego z nich (równoległe uprawnienia).

Akceptującym może być:

Przykład:

Na poniższym screenie na 1 kroku akceptacji wniosek jest wysyłany do akceptacji bezpośredniego przełożonego i Magdaleny Nowak - wystarczy akceptacja jednego z nich. Po akceptacji wniosek zostaje wysłany do akceptacji Huberta Wójcika - zgodnie z 2 krokiem akceptacji. Na koniec (po akceptacji Huberta) wniosek jest wysyłany do akceptacji działu HR (wszystkich członków działu HR) - wystarczy akceptacja jednego z członków zespołu aby finalnie wniosek uzyskał status zaakceptowany.

Kroki akceptacji można dowolnie konfigurować w odniesieniu do rodzaju zgłaszanego wniosku wykorzystując opcję Dodaj przypadek:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?