Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Zarządzanie pracownikami w systemie
Jak przydzielić rolę bezpośredniego przełożonego?
Jak przydzielić rolę bezpośredniego przełożonego?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Bezpośredni przełożony jest powiązany z pracownikiem. Istnieją 3 miejsca w których można nadać uprawnienia przełożonego:

  • w profilu użytkownika: panel KonfiguracjaLudzie → wybierz użytkownika → zakładka PodstawoweStruktura organizacyjna → pole Bezpośredni przełożony

  • w profilu użytkownika: panel KonfiguracjaLudzie → wybierz użytkownika → zakładka AdministracjaRole → Edytuj

  • panel KonfiguracjaRole →Wyznacz Role

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?