Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Zarządzanie pracownikami w systemie
Czy istnieje sposób, aby pracownik był nieaktywny, ale bez usuwania jego danych?
Czy istnieje sposób, aby pracownik był nieaktywny, ale bez usuwania jego danych?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak usunąć pracownika?

Aby odebrać pracownikowi dostęp do systemu, wystarczy go zarchiwizować. Proces został opisany w tym artykule.

Raporty usuniętego pracownika

Dane pracownika zarchiwizowanego znajdują się w raportach. Takiego pracownika możemy znaleźć w filtrze, wystarczy wpisać jego imię i nazwisko lub adres e-mail:

W raportach Wnioski, Rozliczenia i Ewidencja możemy zaznaczyć od razu widoczność z uwzględnieniem wszystkich zarchiwizowanych użytkowników:

Dane usuniętego pracownika

Zarchiwizowanego pracownika możesz również znaleźć na liście Pracowników w „Konfiguracja → Ludzie→Zarchiwizowani"

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?