Jak przydzielić rolę Menadżera zespołu?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Menadżer zespołu ma uprawnienia do widoku zgłoszeń i ewidencji czasu pracy członków zespołu.

Menadżera zespołu można skonfigurować na 3 sposoby:

  1. W panelu KonfiguracjaRole:

Wybierz użytkownika, któremu chcesz nadać uprawnienia menadżera zespołu→wyznacz role

Zaznacz opcję menadżer zespołu + listę zespołów:

2. W panelu Konfiguracja→Zespoły zaznacz odpowiedni zespół →ikona medalu →Dodaj Menadżera:

3. W profilu użytkownika: panel KonfiguracjaLudzie → wybierz użytkownika → zakładka AdministracjaRole → Edytuj:

Pamiętaj

Zanim określisz menadżera zespołu pamiętaj, aby w pierwszej kolejności utworzyć zespoły i przypisać do nich pracowników.

Ważne

Menadżer zespołu może być dodany w procesie akceptacji i akceptować wnioski członków swojego zespołu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?