Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Organizacja pracy w biurze: scenariusz przy COVID-19
Organizacja pracy w biurze: scenariusz przy COVID-19
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Calamari oferuje narzędzie do zarządzania czasem, w którym pracownicy mogą oznaczać swoje wejście oraz wyjście. Ponadto umożliwiamy śledzenie obecności czasie rzeczywistym i można zobaczyć, kto jest aktualnie obecny / nieobecny lub na przerwie. Dodatkowo można uruchomić dzienny, tygodniowy lub miesięczny raport Czas Pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany śledzeniem pracy zdalnej / pracy w biurze w ogóle, można to również uzyskać w module do zarządzania urlopami.

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Utwórz nowy typ nieobecności o nazwie np. "Praca w biurze" w Konfiguracja → Typy Absencji.

2. Zdefiniuj ją jako "praca poza biurem":

3. Ustaw wymiar urlopu na 'Nielimitowany':

4. Ustaw automatyczną akceptację dla nowego typu nieobecności:

Pracownicy mogą zgłosić taki wniosek, a Ty możesz śledzić wszystko w Kalendarzu Calamari lub w sekcji Raporty.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?