Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Import danych
Jak zaimportować lub zaktualizować dane pracowników do Calamari?
Jak zaimportować lub zaktualizować dane pracowników do Calamari?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano dzisiaj

Korzystając z szablonów Calamari możesz:

 • importować nowych pracowników do systemu

 • zaktualizować dane pracowników

Import nowych pracowników

1. Pobierz i wypełnij plik szablonu

Szablon znajduje się na Twoim koncie Calamari:
Zakładka KonfiguracjaImport "Importuj dane za pomoca pliku Excel" →"Pobierz pusty szablon":

Poniżej znajdziesz wskazówki, jak wypełnić plik:

Upewnij się, że nazwy, które wpisujesz w kolumnach w pliku są identyczne jak te w Calamari:

 • rodzaj umowy

 • harmonogramy pracy

 • procesy akceptacji

 • kalendarze świąt

Jeśli nazwy w pliku nie są identyczne w pliku i w Calamari - system nie pozwoli na import danych.
Zalecamy skopiowanie nazw bezpośrednio z Calamari i wklejenie ich do pliku, aby uniknąć błędów.

Przed zapisaniem pliku:

 • Upewnij się, że daty (data zatrudnienia, data zwolnienia) mają następujący format: RRRR-MM-DD (Rok-Miesiąc-Dzień)

 • Sprawdź, czy na końcu każdej linii nie ma pustych miejsc

2. Zapisz plik w formacie .XLSX

3. Wgraj plik

Zaloguj się do Calamari → przejdź do: konfiguracja → Import → Importuj za pomocą pliku Excel → i prześlij swój plik :)

Aktualizacja danych pracowników

⚠️ Ważne

 1. Jeśli chcesz zmienić tylko nazwisko danej osoby, zmień tylko tę informację, a resztę pozostaw bez zmian. System sprawdza pole po polu i aktualizuje dane tam, gdzie porównane dane są inne.

 2. Możliwe i zalecane jest też pozostawienie w pliku tylko tego użytkownika oraz tylko tych kolumn, w których chcemy zmienić informacje (kolumny, których danych nie chcemy edytować można usunąć z arkusza.
  Uwaga! Trzeba usunąć całe kolumny, a nie tylko zawartość komórek).

 3. Jeśli z pobranego uzupełnionego pliku wykasujesz zawartość którejkolwiek komórki, przy pozostawieniu kolumny (czyli nazwy pola) oraz wiersza (czyli pracownika), to po załadowaniu pliku import usunie dane w tym polu u danego pracownika.

1. Pobierz szablon

Szablon znajduje się na Twoim koncie Calamari:
Zakładka KonfiguracjaImport "Importuj dane za pomoca pliku Excel" →"Pobierz wypełniony szablon":

2. Zaktualizuj komórki, które wymagają aktualizacji

3. Wgraj plik

Zaloguj się do Calamari → przejdź do: konfiguracja → Import → Importuj za pomocą pliku Excel → i prześlij swój plik :)

Jeśli potrzebujesz pomocy przy przesyłaniu danych, przejdź do Konfiguracji → Import →

Importuj dane przy pomocy zespołu wsparcia klienta → Prześlij i daj nam znać, że przesłałeś pliki.

Chętnie pomożemy!


Zobacz:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?