Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Zarządzanie pracownikami w systemie
Aktualizacja Interfejsu: Nowy Widok Konfiguracja - Ludzie
Aktualizacja Interfejsu: Nowy Widok Konfiguracja - Ludzie
Kasia Ubysz avatar
Napisane przez Kasia Ubysz
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Prace nad nowym widokiem Konfiguracja - Ludzie osiągnęły etap, który pozwala na udostępnienie go wszystkim użytkownikom. Aktualizacja skupia się na usprawnieniu czynności administracyjnych oraz zwiększeniu funkcjonalności dostępnych narzędzi.

Ważne Terminy

Stara wersja widoku Konfiguracja - Ludzie zostanie wygaszona 24 maja 2024. Zachęcamy do zapoznania się z nowym widokiem oraz przejście na niego jak najszybciej, aby zapewnić płynność pracy.

Dlaczego zostały wprowadzone zmiany?

  • Aktualizujemy technologię całego systemu Calamari. Pozwala ona na częste aktualizacje systemu bez wpływu na dostępność aplikacji dla użytkowników. Dzięki nowej technologi jesteśmy w stanie wprowadzać nowoczesne rozwiązania (takie jak m.in. możliwość definiowania własnych pól, grup i kategorii) które wpływają na usprawnianie przepływu informacji w organizacjach.

  • Wprowadzone zmiany są wynikiem analizy feedbacku od klientów oraz naszych rozmów z Wami. Łączymy najlepsze elementy starego widoku z nowymi, szybkimi rozwiązaniami.

Największe zmiany ułatwiające zarządzanie

  • Konfigurowalna kolumna w głównym widoku: Od teraz administratorzy mogą wybrać dane, które chcą zostawić w widoku zbiorczym wszystkich pracowników.

  • Wyszukiwanie i filtrowanie osób: Nowy interfejs oferuje filtrowanie pracowników na podstawie wielu kryteriów, w tym zespołów, stanowisk, przełożonych, daty zatrudnienia, rocznicy zatrudnienia, stażu pracy, urodzin, roli systemowej. Wkrótce dodane zostaną jeszcze bardziej zaawansowane filtry.

  • Edytowanie profili w bocznym panelu: Edycja pracowników odbywa się w jednym miejscu - wysuwanym panelu bocznym. Dzięki zmianom nie trzeba już przełączać się między różnymi ekranami.

  • Kolumna z zaproszeniami: Na podstawie feedbacku dodajemy kolumnę z zaproszeniami w widoku głównym Konfiguracji, ułatwiając tym samym śledzenie, kto otrzymał zaproszenie do systemu.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym widokiem i przekonania się, jak nowe funkcje mogą ułatwić i usprawnić codzienne zarządzanie zasobami ludzkimi.

W razie pytań lub chęci pozostawienia uwag prosimy o przesłanie ich za pomocą opcji “Dodaj opinię” w aplikacji.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, które jest dla nas nieocenionym źródłem przy rozwijaniu Calamari.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?