Jak dodać pracownika?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Calamari, można łatwo tworzyć profile dla swoich pracowników. Opcjonalnie, jeśli konto Calamari jest zintegrowane z Google Workspace (G Suite), Microsoft 365, Slack, Asana lub Basecamp można zaimportować profile za pomocą kilku kliknięć.

Nowy pracownik - sposób ręczny

  1. Otwórz KonfiguracjaLudzie.

  2. Kliknij Dodaj (znak "plusa" nad lustą użytkowników).

  3. Wypełnij dane pracownika, wybierz, czy chcesz zaprosić go do korzystania z aplikacji już teraz gdy profil zostanie utworzony, czy chcesz zaczekać z tym do momentu gdy będziesz gotowy do wdrożenia swojej organizacji, a następnie kliknij Zapisz.

  4. W kolejnym kroku możesz również nadać rolę użytkonikowi (administrator, menadżer firmy/organizacji, bezpośredni przełożony)

  5. Kliknij zapisz

Ważne:

Ustawienie daty zatrudnienia jest kluczowe, ponieważ większość zasad naliczania dni/godzin jest oparta na dacie zatrudnienia pracownika.

Nowy pracownik - import z systemu zewnętrznego

Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy konto Calamari jest zintegrowane z innymi systemami, takimi jak Google Workspace (G Suite), Microsoft 365, Slack, Asana lub Basecamp.

  1. Otwórz KonfiguracjaLudzie.

  2. Kliknij Import na pasku narzędzi i wybierz konkretny system.

  3. Wybierz pracowników do zaimportowania i kliknij Dalej.

  4. Po utworzeniu kont dla nowych pracowników kliknij Zaproś, aby wysłać zaproszenia do wszystkich niezaproszonych pracowników.

Ważne:

Konieczne jest posiadanie identycznego adresu e-mail pracownika zarówno w Calamari jak i w systemie zewnętrznym. W przeciwnym razie pracownik nie będzie mógł skorzystać z funkcji jakie oferuje dana integracja.

Nowy pracownik - import z pliku

Trzecią opcją jest import danych pracowników z pliku. Tutaj znajdziesz szczegółowe instrukcje:

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?