Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Konfiguracja modułu Nieobecności
Różnice między szacowaniem przyszłych limitów a obliczaniem limitów na dzień dzisiejszy
Różnice między szacowaniem przyszłych limitów a obliczaniem limitów na dzień dzisiejszy

Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób system będzie kalkulował limity pracowników.

Ewelina Filipiuk avatar
Napisane przez Ewelina Filipiuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W Calamari możliwe jest skonfigurowanie naliczeń na 2 sposoby:

1) Obliczaj przyszłe uprawnienie

2) Obliczaj uprawnienia do aktualnej daty

Możliwe jest również ustawienie cyklów naliczania (pojedyncze naliczenie lub cykliczne naliczanie):

W zależności od wyboru rodzaju oraz cyklu naliczania, rozliczenia międzyokresowe będą prezentowane w następujący sposób:

Obliczaj przyszłe uprawnienia

  • w takim przypadku system będzie naliczał pulę dni/godzin do końca okresu, w którym możliwe jest zgłaszanie, a pracownik będzie mógł wnioskować o dni/godziny w przyszłości.

1) Cykle naliczania→dzień, tydzień, miesiąc, kwartał.

System pokaże aktualne saldo + przyszłe naliczenia do końca możliwego okresu wnioskowania. Pracownicy będą mogli zobaczyć ile dni/godzin zostanie naliczonych w przyszłości.

2) Cykle naliczania→rocznie lub rocznicowo zgodnie z data przeniesienia.

System pokaże aktualne saldo do końca możliwego okresu wnioskowania. Pracownicy będą mogli zobaczyć ile dni/godzin zostanie naliczonych "z góry".

Obliczaj uprawnienia do aktualnej daty

  • w takim przypadku system będzie naliczał dni/godziny do bieżącego dnia oraz pozwoli na zgłaszanie nieobecności bazując na limitach urlopowych obliczonych na podstawie aktualnej daty.

1) Cykle naliczania→dzień, tydzień, miesiąc, kwartał.

System pokaże naliczone dni/godziny do bieżącego dnia. Pracownicy jednak nie zobaczą, ile dni/godzin zostanie naliczonych w przyszłości.

WSKAZÓWKA:

Jeśli składanie wniosków w przyszłości ma być możliwe, upewnij się, że funkcja „Pozwól na ujemny limit” jest włączona z maksymalną liczbą dni/godzin, aby pracownicy nie wykorzystali ich więcej niż będą do tego uprawnieni.

2) Cykle naliczania→rocznie lub rocznicowo zgodnie z data przeniesienia.

System będzie pokazywał aktualne saldo do końca możliwego okresu wnioskowania. Pracownicy jednak nie zobaczą, ile dni/godzin zostanie naliczonych "z góry" lub w przyszłym roku.

Ważne!

Rekomendujemy wybranie opcji „Obliczaj uprawnienia do aktualnej daty” w przypadku cykli naliczeń krótszych niż rok (dzień, tydzień, miesiąc, kwartał)!

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?