Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Zarządzanie pracownikami w systemie
Jak przydzielić rolę Menadżera dla całej organizacji?
Jak przydzielić rolę Menadżera dla całej organizacji?
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Aby nadać uprawnienia Menadżera dla całej organizacji, wykonujemy następujące kroki:

  1. Panel KonfiguracjaRole

  2. W lewym górnym rogu wpisujemy osobę, której chcemy przypisać rolę.

  3. Klikamy "Wyznacz role" i wybieramy opcję Menadżer firmy.

  4. Zapisujemy zmiany.

Rolę menadżera organizacji możemy przydzielić także w profilu użytkownika: panel KonfiguracjaLudzie → wybierz użytkownika → zakładka AdministracjaRole → Edytuj

Ważne:

Menadżer całej organizacji może przeglądać raporty wszystkich pracowników bez dostępu do konfiguracji systemu.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?