Wszystkie kolekcje
Dla Administratorów
Core HR
Krótki przewodnik po module Pracownicy sekcja Dokumenty
Krótki przewodnik po module Pracownicy sekcja Dokumenty
Kamil Wojewoda avatar
Napisane przez Kamil Wojewoda
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Moduł Dokumenty umożliwia tworzenie folderów z dokumentami o ograniczonej dostępności dla administratorów, menedżerów i pracowników. W dokumentacji pracowniczej można:

 • przesłać kompletny dokument do umieszczenia w teczce pracownika,

 • przesłać dokument, który wymaga uzupełnienia lub podpisu pracownika,

 • przesłać prośbę o dostarczenie dokumentu,

 • przesłać dokument, z którym pracownik powinien się zapoznać.

Tworzenie katalogów

W zakładce KonfiguracjaDokumenty administrator definiuje katalogi. Możesz skorzystać z katalogów domyślnych lub edytować listę katalogów zgodnie z potrzebami organizacji. Podczas tworzenia katalogów definiujesz również dostępność i widoczność tych katalogów dla określonych osób (menadżerów, pracowników/właścicieli dokumentów):

Dostępne opcje widoczności i dostępności:

 • Brak dostępu - użytkownik nie widzi plików i nie ma do nich dostępu,

 • Odczyt - użytkownik może przeglądać i pobierać pliki,

 • Odczyt i zapis - użytkownik może pobierać, przesyłać nowe i edytować istniejące pliki oraz je usuwać.

Dodawanie dokumentów do utworzonych katalogów

Administratorzy

W panelu DokumentyDodaj jako Administrator możesz:

1. Przesłać kompletny dokument do umieszczenia w teczce pracownika.

2. Przesłać dokument, który wymaga uzupełnienia lub podpisu pracownika

3. Przesłać prośbę o dokument

4. Przesłać dokument do zapoznania się

Po przełączeniu do zakładki Oczekujące, możesz sprawdzić Twoje dokumenty, dokumenty oczekujące na akceptację oraz przesłane dokumenty/prośby o dokument:

Menadżerowie & Pracownicy


W panelu DokumentyDodaj jako Menadżer/Pracownik możesz dodać dokument do katalogu do którego masz odpowiednie uprawnienia.

Po przełączeniu do zakładki Oczekujące, możesz sprawdzić Twoje dokumenty w tym dokumenty przesłane do Ciebie oraz prośby o dokument:

Ważne

Pracownicy, u których dodamy dokument, który wymaga akcji z ich strony otrzymają powiadomienie kanałami zgodnymi z konfiguracją notyfikacji (mail, Slack, aplikacja mobilna).

Poniżej znajdziesz zestawienie formatów plików, które mogą być załączone do katalogów w module Dokumenty:

 • Pdf: .pdf

 • Pliki tekstowe: .txt, .rtf, .doc, .docx, .odt, .fodt, .pages

 • Arkusze kalkulacyjne: .xls, .xlsx, .ods, .fods, .numbers

 • Archiwa: .zip, .rar, .7z, .gz, .tar.gz, .tar

 • Obrazy: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .tiff, .heic, .heif

Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku w katalogu to 30MB.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?